Begin
Bio
Duurzaam
Motor
Muziek
Computers
Werk
Meer

Ik werk sinds februari 2016 bij LENS energie, de maker van Herman de zonnestroomverdeler. Met Herman verdelen we stroom opgewekt met zonnepanelen op het dak van hoogbouw over de woningen in die hoogbouw. Ik ben aangenomen om het beheer op poten te zetten en ben gaandeweg betrokken geraakt bij projecten zoals Herman's Smart Grids. LENS is een klein bedrijf, actief sinds 2012 en heeft ongeveer 15 mensen in dienst. We zitten in Amsterdam (Surinameplein, tegen het SUP gebouw aan) maar zijn landelijk actief.

Voor LENS werkte ik bij Alliander, het bedrijf dat de elektriciteits- en gasnetwerken in een deel van Nederland beheert. Hier werkte ik sinds het bedrijf ontstaan is uit een splitsing van Nuon in Nuon Energy (nu Vattenfall) en Alliander (2008). Maar eigenlijk werkte ik er ruim 25 jaar. Ik ben namelijk begonnen bij het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland, dat later de n.v. PEN werd, toen door een fusie Energie Noord West (ik werkte bij ENW E-Trans en later bij Noord West Net), daarna weer fuseerde tot Nuon en tot slot gesplitst werd in Nuon en Alliander.

Binnen Alliander werkte ik bij de afdeling ECM als consultant. Mijn voornaamste taak daar was het adviseren van interne klanten over document beheer oplossingen. Dat betekende voornamelijk business toepassingen realiseren in Content Server (voorheen Livelink), een Document Management systeem (de leverancier Open Text noemt het een Enterprise Content Management (ECM) systeem).

Meer over mij te weten komen (op zakelijk gebied dan)? Bekijk mijn profielen op: